ออมทรัพย์
0.50 %
เดินสะพัด
0.00 %
ฝากประจำ 12 เดือน < 10 ล.
1.40 %
ฝากประจำ 12 เดือน >= 10 ล.
1.40 %
ฝากประจำ 24 เดือน
1.45 %
ฝากประจำ 36 เดือน
1.60 %

อัพเดทล่าสุด 28/05/2561, 12:13 ดูทั้งหมด

MLR
6.025
MOR
6.870
MRR
7.370

อัพเดทล่าสุด 28/05/2561, 12:12 ดูทั้งหมด

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อธนบัตรต่างประเทศ
THB
USD

ข้อมูล ณ

สกุลเงิน ราคาขาย ราคาซื้อ